Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl
Image Alt

Analizy ekonomiczne

Zespół analiz przygotowuje studia wykonalności, rezultaty studium wykonalności wraz z analizami ekonomicznymi oraz finansowymi, jak również wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej dla przedsięwzięć infrastruktury liniowej i punktowej(przede wszystkim dla dróg, zarówno bezpłatnych, jak i płatnych). Opracowania są sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi krajowymi i unijnymi.  Firma działa na tym polu od ponad 10 lat. Studia wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie sporządzane były dla projektów realizowanych już w okresie przedakcesyjnym, w ramach Programów PHARE i ISPA.

W okresie programowania 2004 – 2006 wykonano szereg opracowań dla inwestycji realizowanych w ramach Programów SPOT i ZPORR. Niemal wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane przy współfinansowaniu UE. Naszymi klientami są: Urzędy Miast i Gmin (m.in. Konina, Torunia, Gdańska) oraz Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Sprawdź również

Sprawdź