Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl

CPK i Transprojekt Gdański podpisały umowę na 250 km linii KDP

W dniu 07.12.2022 podpisaliśmy umowę na projekt 250 km linii KDP z Centralnym Portem Komunikacyjnym.
Projekt obejmuje STEŚ i KPP odcinków Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie i Grudziądz-Gdańsk.
Trójmiasto i Pomorze z CPK w Baranowie połączy tzw. szprycha nr 1.
Dzięki temu z Gdańska do CPK dojedziemy w 1 godz. 45 min, a do Warszawy w 2 godz. (obecnie najkrótszy czas to 2 godz. 45 min).

Bazowe założenia projektowe dla linii nr 5:

  • prędkość projektowa 350 km/h
  • prędkość eksploatacyjna 250 km/h
  • przeznaczenie linii: ruch mieszany (pasażerski i towarowy)
  • zasilanie sieci trakcyjnej: 2 x 25 kV AC

W wyniku realizacji Zamówienia, Wykonawca na podstawie analiz 12 wariantów, wskaże wariant rekomendowany oraz warianty porównawcze przebiegu danej linii kolejowej. Na tej podstawie Zamawiający podejmie decyzję dotyczącą wyboru wariantu przebiegu Projektu, na który uzyskana zostanie ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz opracowana zostanie Koncepcja Programowo-Przestrzenna oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy.
Zamawiający wymaga, aby STEŚ oraz KPP były realizowany przy użyciu procesów BIM.
Wartość umowy to 181,5 mln zł + VAT.