Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl
Image Alt

Geotechnika

Nasze usługi geotechniczne są zgodne z najnowszymi wymogami i normami branżowymi, gwarantując wysoką jakość i solidne fundamenty dla każdej inwestycji.

Nasi pracownicy są zaangażowani w działalność badawczą, co pozwala im na stosowanie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w praktyce. To daje możliwość wykorzystania najnowszych odkryć i metod w rozwiązywaniu problemów geotechnicznych.

Zakres prac świadczony przez zespół geotechniczny

Konsultacje dotyczące geotechniki oraz projektów posadowień

Weryfikacja oraz optymalizacja projektów związanych z branżą geotechniczną

Analizy ryzyka geotechnicznego dla różnych etapów inwestycji

Analiza dokumentacji geotechnicznych oraz geologicznych pod względem ich zawartości merytorycznej i zgodności z wymaganiami przepisów prawa

Projekty posadowień w trudnych warunkach gruntowych, w szczególności projekty posadowień obiektów mostowych i drogowych

Projekty wzmocnienia podłoża gruntowego wykonywane w różnych technologiach, miedzy innymi: wgłębne mieszanie gruntu na mokro i sucho (DSM), kolumny żwirowe, kolumny betonowe, pale różnych technologii, mikropale

Projekty zabezpieczenia stateczności skarp nasypów i wykopów oraz projekty zabezpieczania osuwisk

Oceny nośności oraz projekty wzmocnienia istniejących fundamentów

Projekty konstrukcji oporowych w różnych technologiach: klasyczne żelbetowe, gabiony, grunty zbrojone

Projekty obudowy głębokich wykopów – ścianki szczelne, ściany szczelinowe, palościanki, ściany berlińskie

Projekty zakotwień gruntowych – kotwy linowe, samowiercące, gwoździe gruntowe

Projekty tymczasowych odwodnień budowlanych oraz systemów drenażowych

Projekty monitorowania przemieszczeń obiektów budowlanych wraz z analizą wyników

Sprawdź również

Sprawdź