Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl

Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:- Transprojekt Gdański Spółka z o.o.- ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk- adres e-mail: biuro@tgd.pl;- tel: 58 5244110

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie z Art. 6, pkt 1, lit a, b, e orazf ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celurealizacji przedsięwzięć związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenieZamówienia Publicznego;

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niżinstytucje publiczne w ramach wypełniania obowiązków przypisanych przepisami prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:- do czasu zakończenia realizacji zadań określonych w zamówieniach publicznych;

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesieniasprzeciwu;

6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

Zobacz również: Polityka prywatności