Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl

Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino

10.03.2023 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz konsorcjum firm Multiconsult Polska sp. z o.o. i Transprojekt Gdański sp. z o.o. podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i budowy linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino.

Inwestycja przewidziana jako zadanie towarzyszące budowie elektrowni, poprzez modernizację i budowę nowych odcinków linii kolejowej nr 229 i oraz linii nr 230, poprawi dostęp do kolei na Pomorzu.

Wartość umowy to 47,9 mln zł netto.