Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl
Image Alt

Nadzory

Transprojekt Gdański to jedno z najbardziej doświadczonych biur projektowo-konsultingowych na polskim rynku. Dzięki rozległej wiedzy technicznej, wyspecjalizowanej kadrze inżynierskiej i prawie 70-letniemu doświadczeniu w branży budowlanej, zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie projektowania i nadzorowania budowy obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych, obejmujących wszystkie branże towarzyszące.

Funkcja Inżyniera zgodnie z wytycznymi FIDIC

Nasza firma pełni funkcję Inżyniera zgodnie z międzynarodowymi standardami FIDIC, które są uznawane na całym świecie i powszechnie stosowane w umowach technologicznych. Jako Inżynier FIDIC, dbamy o:

Jakość robót wykonawcy

Zapewniamy, że wszystkie prace są realizowane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową i najlepszymi praktykami budowlanymi

Rozliczenia prac

Na życzenie Inwestora, dokonujemy rozliczeń częściowych i końcowych wykonanych prac

Mediacje i rozstrzyganie sporów

Pełnimy funkcje mediacyjne przy roszczeniach i sporach pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem, co pomaga w utrzymaniu płynności realizacji projektu

Nasz Zespół

W zależności od oczekiwań Inwestora, Transprojekt Gdański oferuje kompleksowe usługi nadzoru budowy z udziałem wysoko wykwalifikowanego personelu. Nasz zespół inżynierów i specjalistów posiada bogate doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji budowlanych, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

Rozwój Działalności na Rynku Zamówień Niejawnych

Transprojekt Gdański posiada także zdolność do ochrony informacji niejawnych na najwyższym poziomie, co zostało potwierdzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Posiadamy Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego, które uprawniają nas do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulami TAJNE, POUFNE, SECRET UE/EU SECRET, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, NATO SECRET oraz NATO CONFIDENTIAL.

Sprawdź również

sprawdź