Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl
Image Alt

O firmie

Profil spółki

Profil spółki

Transprojekt Gdański sp z o.o.   ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk  NIP: 584-020-33-28  REGON: 190577628 KRS: 0000054878

Zarejstrowany w sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku. Wysokość kapitału zakładowego: 500 000 PLN, wysokość kapitału wpłaconego 500 000 PLN

Transprojekt Gdański od ponad 70 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego w następujących branżach:

 • Drogi i Mosty
 • Koleje i Tramwaje
 • Architektura
 • Energetyka i Teletechnika
 • Ochrona Środowiska i Zieleń
 • Wod.-Kan. i Gaz
 • Geotechnika
 • Analizy Ekonomiczne, Studia Wykonalności

W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele prestiżowych projektów. Należą do nich przede wszystkim opracowania dotyczące programu budowy autostrad w Polsce. Wykonaliśmy projekty wstępne, budowlane i wykonawcze konstrukcji autostrad, mostów, wiaduktów, obiektów kubaturowych, uzbrojenia, odwodnienia i inżynierii ruchu m. in. dla:

 • Autostrady A4 Bielany – Przylesie, Sośnica – Wirek, Przeworsk – Korczowa, Radosław – Radymno
 • Autostrady A2 Poznań – Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl – Świecko, Stryków – Konotopa
 • Autostrady A1 Gdańsk – Nowe Marzy, Nowe Marzy – Czerniewice

Realizujemy również projekty dla innych sektorów budownictwa:

 • Koleje (m.in. budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, modernizacja linii kolejowych nr 8, 18, 33, 131, 201 i 723)
 • Lotniska (rozbudowa i  modernizacja Portów Lotniczych Szczecin-Goleniów, Gdynia – Kosakowo, Dęblin, opracowania środowiskowe dla planowanego lotniska w Białymstoku i Szymanach);
 • Energetyka (ponad 50 umów na modernizację i budowę linii energetycznych dla PGE, Energa, Enea);
 • Gaz (m.in. budowa 16,5 km gazociągu relacji Kowalewo Pomorskie – Golub Dobrzyń dla Pomorskiej Spółki Gazownictwa).

Średni roczny przychód ze sprzedaży w ostatnich 3 latach obrotowych wyniósł 58 mln zł.
Pracami biura kieruje jednoosobowy Zarząd Spółki – Prezes mgr inż. Marek Rytlewski

Transprojekt Gdański spełnia warunki ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, w tym:

 • posiada pion ochrony,
 • posiada Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • posiada własny akredytowany system teleinformatyczny, zdolny do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

Kierownictwo

Kierownictwo

Prezes Zarządu
mgr inż. Marek Rytlewski
tel. 58 5244100

Dyrektor ds. Nadzorów
mgr inż. Szymon Gwazdacz
tel. GSM: +48723560389

(branże: nadzory inwestorskie)

Dyrektor ds. Umów
mgr Tomasz Resiak
tel. GSM: +48601616773

Kierownik Pracowni Transportowej nr 1 (Gdańsk)
mgr inż. Łukasz Stepnowski

(branże: drogowa, kolejowa, tramwajowa, wod-kan, gaz)

Kierownik Pracowni Transportowej nr 2 (Gdańsk)
mgr inż. Grzegorz Długosz

(branże: drogowa, wod-kan, gaz)

Kierownik Pracowni Transportowej nr 3 (Gdańsk)
mgr inż. Artur Łojewski

(branża: drogowa)

Kierownik Pracowni Warszawa
mgr inż. Krzysztof Łubianka
tel. 22 8294110

(branże: drogowa, teletechniczna, elektryczna, wod-kan, gaz, zieleń, analizy ekonomiczne, studia wykonalności, prognozy ruchu)

Kierownik Pracowni Wielobranżowej Gdańsk
mgr inż. Adam Laskowski

(branże: architektura, elektryczna, geotechniczna, zieleń, ochrona środowiska)

Kierownik Pracowni Mostowej Gdańsk
mgr inż. Krzysztof Dembicki

(branża: mostowa)

Historia firmy

Historia firmy

1952

Powstanie Gdańskiego Oddziału Centralnego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego w Gdańsku.

(rejestr projektów z 1952r.)

1953

Zmiana siedziby – ul. Długi Targ 13/14 w Gdańsku; wydzielenie trzech pracowni: drogowej, mostowej i budowlanej.

1955

Zmiana siedziby – ul. Batorego w Gdańsku-Wrzeszczu.

1957

Połączenie Oddziału Gdańskiego z Biurami Projektowymi Budownictwa Kolejowego i utworzenie Gdańskiego Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego; Dyrektorem GDP zostaje mgr inż. Aleksy Ciwczyński

1959

Zmiana siedziby – ul. Grunwaldzka 141

1961

Utworzenie w wyniku reorganizacji – Pracowni Terenowej Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego; kierownikiem Pracowni Terenowej zostaje mgr inż. Włodzimierz Misztal

(dokumentacja z 1965r – obwodnica Wejherowa)

1970

Przemianowanie pracowni Terenowej na zgrupowanie Pracowni Dróg i Mostów w Gdańsku.

1971

Przekształcenie ZPDiM w samodzielne przedsiębiorstwo Gdańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów (GBPDiM); Dyrektorem zostaje mgr inż. Włodzimierz Misztal.

1973

Powołanie w Gdańsku Zespołu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ETO) dla biur Transprojektu, włączonego do GBPDiM w 1976

1984-86

Budowa siedziby przy ul. Partyzantów 72 w Gdańsku Wrzeszczu.

1987

Dyrektorem GBPDiM zostaje mgr inż. Marceli Ciszewski.

1990

Przeniesienie całości GBPDiM do obecnej siedziby.

1991

Zawiązanie Transprojekt Gdański sp. z o.o.

1992

Dyrektorem Transprojektu zostaje mgr inż. Andrzej Pawlaczyk.

2001

Uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001

2007

55 lat Transprojektu Gdańskiego

2011

Dyrektorem Transprojektu Gdańskiego zostaje mgr inż. Marek Rytlewski

2012

60 lat Transprojektu Gdańskiego

2016

AKUSTYCZNE LABORATORIUM BADAWCZE

2017

Budowa nowego biurowca oraz 65 lat Transprojektu Gdańskiego

Klienci

Klienci

Transprojekt Gdański świadczy usługi zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego. Nasi klienci w Sektorze prywatnym to m.in.:

Wyróżnienia i nagrody

Wryóżnienia
Kryształ przetargów publicznych
Podziękowanie ZMRP
Dzieło mostowe roku 2013
Railway Business Forum
Modernizacja roku 2014
Budowa Roku 2014
Konkurs Mostowy im Maksymiliana Wolfa 2015
Dzieło mostowe roku 2015
Podziękowanie od firmy geodezyjnej
Najwyższa Jakość Quality International 2012
Konkurs Mostowy im. Maksymiliana Wolfa 2010
Nagroda w konkursie im. Maksymiliana Wolffa 2009
Nagroda Ministra Infrastruktury 2008
Lubuski mister budowy 2007
Dzieło Mostowe Roku 2007
Gazele Biznesu 2006
Dyplom uznania dla mgr inż. Stefana Filipiuka za wybitne zasługi w rozwoju dróg w Polsce - rok 2006
Dzieło Mostowe Roku 2005
Nagroda Ministra Infrastruktury 2005
Dzieło Mostowe Roku 2004
Nagroda Ministra Infrastruktury 2004
Nagroda Ministra Infrastruktury 2003
Dzieło Mostowe Roku 2002
Statuetka'Człowiek Roku' Życia Warszawy 2002

Schemat organizacyjny

schemat