Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl
Image Alt

Ochrona środowiska i zieleń

Transprojekt Gdański posiada interdyscyplinarny Zespół Ochrony Środowiska i Zieleni, dzięki któremu możliwa jest obsługa inwestycji  w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.

Szeroka wiedza Zespołu z zakresu ochrony środowiska pomaga klientom w realizacji ich zamierzeń inwestycyjnych przy równoczesnym rozpoznaniu wpływów i zagrożeń dla środowiska.

Zespól posiada bardzo bogate doświadczenie zdobyte w czasie realizacji największych inwestycji komunikacyjnych w kraju, (takich jak budowa autostrady A1, A2 i A4).

W ramach swoich kompetencji zespół przygotowuje opracowania środowiskowe niezbędne w procedurze administracyjnej dla wszelkiego typu inwestycji, a także stanowi ciało doradcze w zakresie gospodarowania i zarządzania środowiskiem.

W szczególności wykonujemy:

 • raporty OŚ
 • inwentaryzacje szaty roślinnej oraz gospodarka istniejącą zielenią, w tym również:
  • określanie stanu zdrowotnego drzew i krzewów;
  • określanie wieku drzew;
  • opinie i ekspertyzy dendrologiczne;
  • wskazanie drzew pomnikowych lub szczególnie cennych;
  • szacowanie wartości szaty roślinnej;
  • przygotowanie wniosków o pozwolenie na wycinkę i naliczanie opłat za wycinkę drzew i krzewów.
 • analizy porealizacyjne
 • mapy akustyczne
 • projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze w zakresie architektury krajobrazu, w tym:
  • parków publicznych, parków uzdrowiskowych, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów,  terenów sportowych, placów zabaw, ogrodów botanicznych, ogrodów działkowych, cmentarzy;
  • zagospodarowania terenów wokół budynków: administracyjnych, szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków, kościołów, centrów handlowych, obiektów przemysłowych, obiektów sportowych;
  • przy ulicach, drogach, autostradach, torach kolejowych i tramwajowych, strefach ruchu pieszego, ścieżkach rowerowych i dydaktycznych;
  • przy obiektach związanych z ochroną środowiska (przejściach i przepustach dla zwierząt, ekranach akustycznych, zbiornikach retencyjnych).
 • projekty ekranów akustycznych.

Sprawdź również

Sprawdź