Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl
Image Alt

Ochrona środowiska i zieleń

Transprojekt Gdański wyróżnia się interdyscyplinarnym Zespołem Ochrony Środowiska i Zieleni, który stanowi klucz do kompleksowej obsługi inwestycji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Nasze doświadczenie umożliwia klientom realizację ich inwestycyjnych celów przy uwzględnieniu wpływu oraz zagrożeń dla otaczającej przyrody.

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie zdobyte w czasie realizacji największych inwestycji komunikacyjnych w kraju, (takich jak budowa autostrady A1, A2 i A4).

W ramach swoich kompetencji przygotowujemy opracowania środowiskowe niezbędne w procedurze administracyjnej dla wszelkiego typu inwestycji, a także stanowi ciało doradcze w zakresie gospodarowania i zarządzania środowiskiem.

 

Nasze usługi obejmują

Raporty Ochrony Środowiska

Kompleksowe raporty, które są niezbędne w procedurach administracyjnych dla różnorodnych typów inwestycji (drogi, koleje, obiekty kubaturowe, zakłady produkcyjne)

Inwentaryzacje szaty roślinnej oraz gospodarka istniejącą zielenią, w tym również:

  • określanie stanu zdrowotnego drzew i krzewów;
  • określanie wieku drzew;
  • opinie i ekspertyzy dendrologiczne;
  • wskazanie drzew pomnikowych lub szczególnie cennych;
  • szacowanie wartości szaty roślinnej;
  • przygotowanie wniosków o pozwolenie na wycinkę i naliczanie opłat za wycinkę drzew i krzewów

Analizy Porealizacyjne

Dokumentacja zawierająca szczegółowe analizy dotyczące inwestycji po ich zakończeniu

Mapy Akustyczne

Usługi związane z kartografowaniem hałasu w różnych obszarach.

Projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze w zakresie architektury krajobrazu, w tym:

  • parków publicznych, parków uzdrowiskowych, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów,  terenów sportowych, placów zabaw, ogrodów botanicznych, ogrodów działkowych, cmentarzy;
  • zagospodarowania terenów wokół budynków: administracyjnych, szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków, kościołów, centrów handlowych, obiektów przemysłowych, obiektów sportowych;
  • przy ulicach, drogach, autostradach, torach kolejowych i tramwajowych, strefach ruchu pieszego, ścieżkach rowerowych i dydaktycznych;
  • przy obiektach związanych z ochroną środowiska (przejściach i przepustach dla zwierząt, ekranach akustycznych, zbiornikach retencyjnych)

Projekty Ekranów Akustycznych

Specjalizujemy się w projektowaniu i tworzeniu ekranów akustycznych, dbając o harmonię środowiska wokół różnych struktur

Sprawdź również

Sprawdź