Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl

Piotr Kokotkiewicz, Kierownik Zespołu Geotechnicznego z Transprojektu Gdańskiego, dołączy do grona wykładowców na kierunku studiów podyplomowych „Hydrotechnika Morska” na Politechnice Gdańskiej.

Nasza długoletnia współpraca z Politechniką Gdańską jest fundamentem dla kolejnej, ambitnej inicjatywy edukacyjnej. Hydrotechnika Morska, będąca jedynym tego typu programem podyplomowym w Polsce, wypuści na szerokie wody ekspertów związanych z budową, projektowaniem i zarządzaniem inwestycjami hydrotechnicznymi.

Plan zajęć uwzględnia dogłębne analizy dotyczące podłoża gruntowego, ochrony brzegów morskich, oddziaływania na konstrukcje hydrotechniczne oraz specjalistycznego sprzętu używanego w pracach hydrotechnicznych. Dodatkowo, program obejmie blok tematyczny dotyczący morskich elektrowni wiatrowych, skupiający się zarówno na aspektach zarządzania inwestycją, jak i procedurach związanych z projektowaniem monopali, najpowszechniejszego fundamentu dla tych konstrukcji.

Integracja technologii BIM oraz wizytacje na terenach budowy stanowią integralną część programu. Ponadto, nie zabraknie rozwoju kompetencji miękkich, obejmujących efektywną komunikację, pracę zespołową oraz negocjacje, kluczowe dla sprawnego prowadzenia projektów.

Więcej informacji na temat programu studiów „Hydrotechnika Morska” dostępne jest pod poniższymi linkami:
🔗 https://pg.edu.pl/studia-podyplomowe/hydrotechnika-morska
🔗 https://wilis.pg.edu.pl/studenci/studia-podyplomowe/hydrotechnika-morska

Zapraszamy!