Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl
Image Alt

Laboratorium

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o. o., LABORATORIUM BADAWCZE posiada akredytację PCA nr AB1588 w zakresie:

  • wykonania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych w tym turbin wiatrowych;
  • wykonywania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku i ekspozycyjnego poziomu dźwięku pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych;
  • określenia metodą obliczeniową prognozowanego poziomu hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych.

 

Ponadto poza zakresem akredytacji oferujemy:

  • ekspertyzy akustyczne (instalacje, urządzenia, zakłady przemysłowe, inwestycje liniowe: drogi, kolej, tramwaje, turbiny wiatrowe);
  • konsultacje akustyczne;
  • szkolenia z zakresu akustyki.

Każde laboratorium posiadające stosowną akredytację może wykonać pomiary hałasu w środowisku. Nie każde Laboratorium jest w stanie pomóc Państwu w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić w trakcie pracy czy też kontroli Państwa Przedsiębiorstwa. 
Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie:

  • wykonywania analiz akustycznych (hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych),
  • wykonywana pomiarów hałasu (…jak wyżej).

Ponadto dodatkowa wiedza zdobyta w trakcie pracy w Wydziale Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (kontrole zakładów) pozwoli na skuteczne wsparcie Państwa w zakresie m.in. problematyki akustycznej.

Wszelkie pytania związane z działalnością Laboratorium proszę kierować na adres:

e-mail: laboratorium@tgd.pl

lub

Rafał Fabrykiewicz ( tel. kom. 735 995 233).

 

Adres Laboratorium:
TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o. o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdańsk

tel. 58 5244100
fax. 58 3413065
e-mail: biuro@tgd.pl

PDF_file_icon.svg
Certyfikat 2020
PDF_file_icon.svg
Zakres akredytacji

Sprawdź również

sprawdź