Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl

7 grudnia 2023 roku na podstawie Raportu Oddziaływania na Środowisko przygotowanego przez Zespół Ochrony Środowiska Transprojektu Gdańskiego, inwestor CPK otrzymał Decyzję o Uwarunkowaniach Środowiskowych dla odcinka Warszawa – port „Solidarność”. 👏

Jest to pierwsza decyzja środowiskowa uzyskana w ramach projektu KDP w Polsce! Dzięki tej inwestycji dojazd do Portu z Warszawy zajmie około 15 minut.
 
Opracowana dokumentacja dotyczyła terenów cennych przyrodniczo, obszarów zurbanizowanych i bogatych w obiekty zabytkowe. Prace nad dokumentacją obejmowały m.in. pomiary hałasu oraz wykonanie modelowania akustycznego. Analizy prowadził zespół złożony z kilkunastu ekspertów różnych specjalności, w tym przede wszystkim z zakresu akustyki, wód powierzchniowych i podziemnych, środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. 🌿
 
Chcemy złożyć szczególne gratulacje dla naszego zespołu Ochrony Środowiska, którego zaangażowanie zaowocowało kolejnym sukcesem! 💪