Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl

Modernizacja linii kolejowej nr 353

Modernizacja linii kolejowej nr 353

Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II – opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zadanie realizowane przez trzech inwestorów: Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A., Polskie Koleje Państwowe S.A., Prezydenta Miasta Torunia.

Realizacja umowy polega na sporządzeniu dla każdego Zakresu z osobna: wielobranżowych koncepcji, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, materiałów przetargowych na roboty budowlane oraz uzyskania decyzji administracyjnych tj. decyzja środowiskowa, decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na budowę, certyfikatów i deklaracji weryfikacji WE podsystemów, kończąc na pełnieniu nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.

Project Info

Tags: