Transprojekt Gdański sp z o.o

Transprojekt Gdański od ponad 60 lat jest wiodącą na polskim rynku firmą projektowo – konsultingową świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego

icon_widget_image ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk icon_widget_image Tel: 58 5244110 Fax: 58 3413065 icon_widget_image biuro@tgd.pl

Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni – zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją prac

Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni – zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją prac

Realizacja projektu umożliwi dojazd dłuższych składów pociągów do nabrzeży oraz przewóz większej ilości towarów.

Dzięki inwestycji poprawi się przepustowości stacji Gdynia Port, skróci się czas obsługi ładunków, zwiększy się poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych towarów, czego ostatecznym efektem będzie wzrost konkurencyjności transportu kolejowego wobec drogowego.

Project Info

Tags: